Ouderinspraak

 

Wij vinden de inspraak van ouders erg belangrijk. Op onze school is dat als volgt georganiseerd:

 

Medezeggenschapsraad De Binnenstad

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en heeft instemmingsbevoegdheid met betrekking

tot onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

Bijvoorbeeld: de vakantieregeling, de inzet van personeel, sollicitatieprocedures.

 

Activiteitencommissie De Binnenstad

De activiteitencommissie bestaat uit een groepje ouders. Zij overleggen elk schooljaar wat er op de planning staan. Naar aanleiding van die planning verdeelt zij de taken. Eén van die taken is het enthousiasmeren van andere ouders om ook een bijdrage te leveren.

De evenementen die de commissie organiseert, worden betaald uit de ouderbijdrage waarvoor u als ouder ieder jaar met de school een overeenkomst afsluit.

 

Leden van de activiteitencommissie

  • Laureen de Zoete/penningmeester
  • Juliane Hasselaar
  • Fleur Engelsman

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren