Ouderinspraak

 

Wij vinden de inspraak van ouders erg belangrijk. Op onze school is dat als volgt georganiseerd:

 

Medezeggenschapsraad De Binnenstad

De medezeggenschapsraad geeft adviezen en heeft instemmingsbevoegdheid met betrekking

tot onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

Bijvoorbeeld: de vakantieregeling, de inzet van personeel, sollicitatieprocedures.

 

Activiteitencommissie De Binnenstad

De activiteitencommissie bestaat uit een aantal ouders. Zij ondersteunen de leerkrachten bij activiteiten en betrekken andere ouders hierbij. De activiteiten die de activiteitencommissie mee organiseert, worden betaald uit de ouderbijdrage waarvoor u als ouder ieder jaar met de school een overeenkomst afsluit. Het gaat hierbij onder meer om sinterklaas, kerst, de sportdag en het jaarfeest.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren