Onze visie en werkwijze

 

Visie

De Binnenstad is een moderne Montessori basisschool. Het kind staat bij ons altijd centraal. Wij leren hen medeverantwoordelijk te zijn voor de maatschappij en dat zij invloed kunnen uitoefenen op hun toekomst en die van de wereld om hen heen. Ons uitgangspunt is de uitspraak van Maria Montessori ‘Leer mij het zelf te doen’. Een gedegen basiskennis en de juiste vaardigheden zijn essentieel om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. 

 

Werkwijze en materialen

De Binnenstad combineert het gedachtegoed van Maria Montessori met de huidige inzichten binnen het basisonderwijs. Wij combineren lesmethoden met Montessorimaterialen.
We werken met combinatiegroepen, groepen 1⁄2, groepen 3/4/5 en groepen 6/78. Dit is deels vanuit de traditionele Montessorigedachte (nabootsen gezinssituatie, omgaan met verschillen, elkaar helpen) én onze ervaringen. Voor de vakken rekenen, spelling en taal werken we in instructiegroepen. In de ochtend werken de kinderen in deze instructiegroepen. We hanteren verschillende vormen van kennisoverdracht: individueel, in kleine groepjes of met de hele groep. Vanuit de Montessorigedachte leren wij onze kinderen wat leren is. Onze belangrijkste taak is het begeleiden van kinderen in het groeien naar sociale, kritische, verantwoordelijke mensen met een zelfstandige visie op de wereld zodat zij later morele keuzes kunnen maken.

Bij ons leert een kind zelf initiatief te nemen, planmatig te werken en ontwikkelt het zelfstandigheid, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Het kind is betrokken bij het eigen leerproces en leert daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

Leerlingen krijgen op onze school een bepaalde mate van vrijheid waarbinnen zij mogen leren naar aanleg, tempo en belangstelling. Hierbij is het nodig dat zij een zelfstandige en gedisciplineerde werkhouding ontwikkelen, waarbij alle schoolse vakken evenwichtig aan bod komen.

Ons onderwijs sluit aan bij de belangstelling van kinderen voor de wereld om zich heen. Aandacht, verwondering en verbeeldingskracht spelen hierbij een belangrijke rol. Dit betekent dat in alle groepen materialen aanwezig zijn die hierbij aansluiten.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren