Montessorionderwijs

“Leer mij het zelf te doen", geeft de kern van het Montessorionderwijs aan.  Het proces 'groot worden’ moeten kinderen zelf volbrengen. Niemand kan dat voor hen doen. Maria Montessori was van mening dat alle ontwikkeling zelfontwikkeling is, dat het kind van nature zelf groot wil worden.

 

Maria Montessori

De kosmische visie van Maria Montessori is een belangrijk uitgangspunt in ons onderwijs. Montessorionderwijs gaat uit van gevoelige periode van kinderen. Montessori bedoelt daarmee dat er tijdens de ontwikkeling van kinderen fases zijn waarbinnen kinderen extra belangstelling hebben voor een bepaald gebied. In zo’n periode neemt het kind de kennis van dat gebied goed op (bijvoorbeeld het leren tellen of lezen).

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren