Montessorionderwijs

 

Op De Binnenstad werken wij volgens de ideeën van Maria Montessori. Maria Montessori was een Italiaanse arts. Volgens haar heeft ieder kind recht op onderwijs en opvoeding gericht op een volledige en vrije ontplooiing. Ieder kind is van nature uitgerust met een onverzadigbare drang tot verkennen en experimenteren.

 

De kern van haar methode wordt meestal samengevat in de uitspraak: ‘Help of leer mij het zelf te doen’. Alle opvoeding is in principe zelfopvoeding. Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot
zelfontplooiing heeft. De kosmische visie van Maria Montessori is een belangrijk uitgangspunt in ons onderwijs. Montessorionderwijs gaat uit van gevoelige periodes van kinderen. Maria Montessori bedoelt daarmee dat er tijdens de ontwikkeling van kinderen fases zijn waarbinnen kinderen extra belangstelling hebben voor een bepaald gebied. In zo’n periode neemt het kind de kennis van dat gebied goed op (bijvoorbeeld het leren tellen of lezen).

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren