Onze identiteit

 

Godsdienst, religie en levensovertuiging

Onze school is een openbare basisschool. Wij staan open voor verschillende geloofs- en levensovertuigingen en besteden hier de benodigde aandacht aan. Het belangrijkste voor ons is dat de kinderen respectvol met elkaar omgaan. Alle kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen op school.

 

School zonder racisme

Onze school is een mooie afspiegeling van de maatschappij. Het is belangrijk dat kinderen met verschillende sociale en culturele achtergronden met elkaar omgaan. Iedereen kan zoveel van elkaar leren. Onze school is ook aangesloten bij de (inter-)nationale beweging ‘School Zonder Racisme’. Hiermee laten we duidelijk zien waar we voor staan: een wereld zonder racisme, discriminatie en vooroordelen van welke aard dan ook.

 

Anti-pestschool

De Binnenstad is een anti-pest school. We werken daarom met een anti-pestprotocol. Wij willen onze leerlingen een veilig leef- en pedagogisch klimaat bieden zodat zij zich op een prettige en positieve manier kunnen ontwikkelen. Dit anti-pestprotocol beschrijft de wijze waarop met pestgedrag van kinderen wordt omgegaan. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de gevolgen, de ernst en de specifieke aanpak van ongewenst gedrag op onze school. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren